Proboszcz:
Prałat Rzeczywisty Jego Świętobliwości Ks. Bogusław Wermiński:
Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętych Aniołów Stróżów i Matki Bożej Bolesnej,
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Legnicy,
Dziekan dekantu Wałbrzych-Południe.

Księża wikariusze:

Ks. mgr Paweł Pleśnierowicz

Ks. mgr Krzysztof Kowcz.